אודות הארגון

ארגון המנעולנים בישראל הינה עמותה המאגדת את מיטב אנשי המקצוע בתחום, מצפון הארץ ועד אילת שבדרום. העמותה נוסדה בשנת 1989, ומאז קיבלה לשורותיה עשרות חברים.

ארגון המנעולנים בישראל מקבל לשורותיו אך ורק מנעולנים מוסמכים, בעלי ניסיון מוכח ובתי עסק בני 5 שנים לפחות, שעיקר עיסוקם הוא מנעולנות.

על המנעולנים החברים בארגון להחזיק בתעודת יושר / אישור ממשטרת ישראל לעסוק בתחום המנעולנות, ועליהם לעמוד בתנאים המיוחדים המוגדרים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 לעסק לפי פריט 9.2, בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995.

מטרות העמותה הן:


1. שמירה על כבוד ואמינות במקצוע המנעולנות.

2. עיגון מעמדה החוקי של העמותה כאיגוד המייצג את המנעולנים בישראל, וחתירה לקבלת הכרת רשויות המדינה בעמותה כגוף הייצוגי של המנעולנים בישראל.

3. לפעול למיסוד ענף המנעולנות בדרכים הבאות:
להתוות אמות מידה והסמכה למנעולנים.
להעניק לעוסקים בענף את הכלים לשמור על רמה מקצועית גבוהה.
להעניק לעוסקים בענף תעודה המעידה על מקצועיותם.
לשאוף ולחתור להעלאת רמת המהימנות בקרב העוסקים בענף בעיני הציבור.
להגן על זכויות הצרכן.

4. לבחון מעת לעת את רמת מוצרי הנעילה המשווקים בארץ, לקבוע את דירוגם על פי סטנדרטים שיותוו על ידי הועדה המקצועית ולפרסמם לטובת הצרכן.
 
5. להביא לאכיפת חוקי המדינה ברישוי ענף המנעולנות.
 
6. להנפיק תעודות עיסוק למנעולן, וכן להנפיק תעודות לעובדי המנעולן ולצוותו המקצועי. תעודות אלה יהיו רכוש העמותה ויימסרו לחבריה לפי שיקול דעתה.
 
7. לפקח על איכות העבודה של כל המנעולנים בישראל, ולשמש כתובת להערות ולתלונות מצד הציבור.

 

8. להעניק אישורים לנשיאת כלי פריצה, ולקבוע הנחיות בתיאום עם משטרת ישראל בנוגע לפריצות לבתים, לרכבים ולבתי עסק.
 

9. להבטיח סימון וזיהוי על גבי כל מפתח שעובר שכפול.
 

10. לחתור לחייב כל משכפל מפתחות בזיהוי המשכפל ובניהול רישום לגבי שכפול מפתחות רגישים, כגון: מפתחות לכספות, מפתחות מיוחדים וכיו"ב.
 

11. לקשר בין מנעולנים בישראל לבין ארגונים דומים בחו"ל, במטרה להעלות את רמת המיומנות המקצועית של המנעולנים בישראל ולשמור על הפריה הדדית של ידע ואמצעים טכנולוגיים.