מיסטר קי

מרכז רזין,חנות 14 ת.ד.4193 אילת, 88000

מייל

מרכז רזין,חנות 14 ת.ד.4193 אילת, 88000

כתובת

08-6373206

פקס

08-6373206

טלפון עסק

פרטי התקשרות

  • Facebook
כתובת
ת.ד 266, אשדוד 7710201
טלפון
1-800-200-214
03-5756290
פקס
153-8-9763056 
מייל